SAĞLIK BAKANLIĞINDA ATAMA İŞLEMLERİ

1 - ATAMA İŞLEMLERİ

Açıktan Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesine göre

Yeniden Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 15. maddesine göre

Kurum İçi Naklen Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesine göre   (Hizmet Puanına Göre Atama)

Kurumlararası Naklen Atama : Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesine göre

Mazerete Dayanan Atamalar:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18. maddesine göre

Sağlık Durumu Nedeniyle: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. maddesine göre

Eş Durumu Nedeniyle: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesine göre

Olağanüstü Hallerde Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesine göre

Sınıf ve Ünvan Değişikliği Nedeniyle Atama:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22. maddesine göre

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personellerin Atanması: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 23. maddesine göre

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26. maddesine göre

Karşılıklı Yer Değiştirme: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29. maddesine göre

1 - İl Dışına Atanan Yardımcı Sağlık Personeli İşlemleri
 • Bakanlığın, Atama Kararını Müdürlüğümüze bildirmesi.
 • Atama Kararının Müdürlüğümüz tarafından ilgili Kuruma bildirilmesi
 • Kurumun; ayrılış tarihi ve tebellüğ belgesini Müdürlüğümüze bildirmesi
 • Kişinin ayrılışının Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığa bildirilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Tebellüğ belgesinin aslı
 • Tebellüğ belgesinde mutlaka tarih bulunması
 • Yazışmalarda herhangi bir (daksil veya elle değişiklik) yapılmaması
 • Kurum üst yazısında bildirilen ayrılış tarihi ile tebellüğ tarihinin aynı olması ve tarihte daksil veya elle oynama yapılmaması
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi
2 - a) İl Dışından Atanan Yardımcı Sağlık Personeli İşlemleri
 • Bakanlığın, Atama Kararını Müdürlüğümüze bildirmesi.
 • Meyil müddeti içinde kişinin Maaş nakli ile Müdürlüğümüze müracaatı ve yer tespitinin yapılması
 • Meyil müddeti bitimi kişinin Kuruma başlayışı
 • Kurumun; kişinin başlayışını Müdürlüğümüze bildirmesi

b) İl Dışından Nokta Tayin Olan Yardımcı Sağlık Personeli İşlemleri

 • Bakanlığın, Atama Kararını Müdürlüğümüze bildirmesi.
 • Kişinin atandığı Kuruma başvurması
 • Kurumun; kişinin başlayışını Müdürlüğümüze bildirmesi
ÖNEMLİ NOT :

İl Dışından Nokta Tayin veya Sosyalleştirme Bölgesi olarak atananlara, Müdürlüğümüzce kişinin atandığı kuruma gönderilen ve aşağıda belirtilen 3 belgenin; kurum tarafından doldurtularak, kişinin başlayış tarihi ve 6 (altı) adet fotoğrafı ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 • Sağlık Bakanlığı memurları sicil fişi
 • Nüfus cüzdan sureti
 • Ölüm beyannamesi
 • 6(altı) adet fotoğraf
3 - Hizmet Puanına Göre Atama Başvuruları

İl Dışı Başvurular : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesine göre işlem yapılmakta olup; Başvurular Sağlık Bakanlığı İnternet adresinde Personel Bilgi Sistemi(PBS)den yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için personel.saglik.gov.tr adresine başvurunuz.4 - Mazerete Dayanan Atama Başvuruları:

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

a)-Sağlık Durumu Nedeniyle Atama:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19.Maddesine göre işlem yapılmaktadır;

İstenen Belgeler :

 • Tam teşekküllü bir hastaneden Sağlık Kurulu Raporu(Sağlık Durumunu Bildirir Rapor)
 • Dilekçe
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Dilekçede T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi
 • Sağlık Kurulu Raporunun yeni tarihli olması
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi
b)- Eş Durumu Nedeniyle Atama:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre işlem yapılmaktadır;

İstenen Belgeler :

 • Eş Durum Belgesi (aslı)
 • Dilekçe
 • Atama ve Nakil Talep Formu
 • Evlenme Cüzdan Örneği (Noter Tastikli)
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Dilekçede T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi
 • Eş durum belgesinin aslı, ve yeni tarihli olması
 • Evlenme cüzdan örneğinin noter tastikli olması
 • Eş durum belgesinin Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olması (eşinin 657'ye tabi olması)
 • Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olmayan eş durumlarının Kurum tarafından Müdürlüğümüze intikal ettirilmemesi
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi
5-Olağanüstü Hallerde Atama Başvuruları :

İl Dışı Başvurular : Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21.Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

Boşanma veya Eşin Vefatı Durumunda Atama:

İstenen Belgeler :

 • Boşanma Durumunda :
 • Dilekçe
 • Mahkeme Kararı
 • Ruhsal yönden etkilendiğine dair Sağlık Raporu veya tehdit altında olduğuna dair Resmi daireden alınan belge
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Eşin Vefatı Durumunda :

 • Dilekçe
 • Defin belgesi veya ölüm raporu
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Dilekçede Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddesinin belirtilmesi
 • Dilekçede T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

ÖNEMLİ NOT :

Boşanma veya eşin vefati durumunda tayin talebleri; boşanma veya eşin vefatinden sonra, 6 ay içinde yapılmalıdır.

6 - Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama Başvuruları:

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Atama ve Nakil Talep Formu
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Dilekçede Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddesinin belirtilmesi
 • Dilekçede T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi
7-Karşılıklı Yer Değiştirme ile Atama Başvuruları:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29.Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

İstenen Belgeler :

 • Dilekçe 1: Kişinin dilekçesi
 • Dilekçe 2: Becayiş yapmak istediği kişinin dilekçesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Dilekçede Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddesinin belirtilmesi
 • Dilekçede T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi
 • Her iki dilekçede kişilerin ünvan ve kadro durumunun bildirilmesi
 • Ünvan durumu aynı olmayan veya kadroları (örneğin ikisinden biri döner sermaye ise) farklı olan kişilerin taleplerine işlem yapılmayacağından Müdürlüğümüze intikal ettirilmemesi
 • Kurum yazısında; ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !